• Ο Άγιος Αντώνιος στη δυτική παράδοση.

    Ο Άγιος Αντώνιος, ο αββάς. Ο μέγας, ο αστήρ της ερήμου, ο πατήρ των μοναχών, που τιμάται από την εκκλησία στις 17 Ιανουαρίου, απέκτησε μεγάλη αγιολογική και εικονογραφική φήμη στο δυτικό κόσμο. Την ίδια ημέρα μνημονεύεται από καλενδάρια της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας. Γι’ αυτούς τους λόγους τιμής του από όλο τον ανατολικό και δυτικό κόσμο, την δεκάτη εβδόμη Ιανουαρίου, ημέρα που καθορίστηκε ήδη από τον Ε’ αι., είχε μεγάλη ανταπόκριση στα λαϊκά στρώματα της δυτικής Ευρώπης. Κατά την αγιολογική παράδοση, ο τάφος του ανακαλύφθηκε το 565, πλησίον της Ερυθράς Θάλασσας, ενώ το σώμα του διακομίστηκε στην Αλεξάνδρεια και έπειτα στην Κωνσταντινούπολη το 635, από όπου τα ιερά λείψανά του μεταφέρθηκαν στη…

  • Οι εικόνες του τέμπλου του Ι. Ν. Αγίου Αντωνίου Σπετσών

    Στο ξύλινο τέμπλο του ναού του Αγίου Αντωνίου Σπετσών βρίσκονται τέσσερις μεγάλες δεσποτικές εικόνες: του Χριστού, της Παναγίας, του Προδρόμου και του Αγίου Αντωνίου. Η εικόνα του Αγίου Αντωνίου φέρει την υπογραφή του ζωγράφου Κωνσταντίνου Αρτέμη και την χρονολογία 1931, οι υπόλοιπες είναι αχρονολόγητες και ανυπόγραφες.‘Όλες είναι ελαιογραφίες σε ξύλο, ενώ οι διαστάσεις τους είναι 1,76Χ0,68. Οι εικόνες της Παναγίας, του Χριστού και του Προδρόμου έχουν δεχθεί έντονη και κακή επιζωγράφιση μέχρι του σημείου να αμφισβητείταιεπιστημονικάεάν είναιπράγματι έργα του ανωτέρου ζωγράφου ή έργα μαθητών του. Πιο αναλυτικά ο Χριστός εικονίζεται ένθρονος σε μαρμάρινο θρόνο, φορά ροδί χιτώνα και ιμάτιο μπλε. Το δεξί του χέρι βρίσκεται σε στάση ευλογίας και με το…