• Ο Άγιος Αντώνιος στη δυτική παράδοση.

    Ο Άγιος Αντώνιος, ο αββάς. Ο μέγας, ο αστήρ της ερήμου, ο πατήρ των μοναχών, που τιμάται από την εκκλησία στις 17 Ιανουαρίου, απέκτησε μεγάλη αγιολογική και εικονογραφική φήμη στο δυτικό κόσμο. Την ίδια ημέρα μνημονεύεται από καλενδάρια της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας. Γι’ αυτούς τους λόγους τιμής του από όλο τον ανατολικό και δυτικό κόσμο, την δεκάτη εβδόμη Ιανουαρίου, ημέρα που καθορίστηκε ήδη από τον Ε’ αι., είχε μεγάλη ανταπόκριση στα λαϊκά στρώματα της δυτικής Ευρώπης. Κατά την αγιολογική παράδοση, ο τάφος του ανακαλύφθηκε το 565, πλησίον της Ερυθράς Θάλασσας, ενώ το σώμα του διακομίστηκε στην Αλεξάνδρεια και έπειτα στην Κωνσταντινούπολη το 635, από όπου τα ιερά λείψανά του μεταφέρθηκαν στη…